התמחות בשוק ההון וניירות ערך
 
 
החזרי מס, ייעוץ מס ועוד - שירות אישי ומקצועי
 
 
שירות וייעוץ לערוצי תקשורת ובידור

הצהרת הון

הצהרת הון - דיווח לרשות המסים

הצהרת הון היא דיווח על כל הרכוש והנכסים שיש לתושב ישראלי ויש למלאו רק על פי דרישת רשות המסים.

באם התבקשתם להגיש הצהרת הון יש לספק את המסמכים הבאים:

אישורי יתרות קרן מהבנקים על שמך, שם בן/ת הזוג ושם ילדיך מתחת לגיל 18:

 • חשבונות עו"ש.
 • תוכניות חסכון
 • קופות גמל והשתלמות
 • מטבע חוץ
 • ניירות ערך
 • יתרת קרן הלוואות ומשכנתאות
 • מסמכי קנייה ומכירה של ני"ע ו/או מטבע חוץ
 • מסמכי פדיון תוכניות חסכון, גמל והשתלמות
 • יתרות כרטיסי אשראי

 

אישורים מחברות ביטוח

 • תשלומי קרן לקופות גמל וביטוחי מנהלים.
 • תשלומים לביטוח חיים
 • יתרת הלוואות והצמדה.

 

חוזים והסכמים

 חוזי קניה ומכירת דירות מגורים, זכויות במקרקעין כולל נכסים שבחכירה או בדמי מפתח וכן רכוש חקלאי פרטי כגון : פרדסים ומטעים. הסכמים לקנייה ומכירה של כלי רכב פרטיים.

 

תכולת בית וחפצי ערך

 רשימה מפורטת של חפצי הערך, התכשיטים, יצירות האומנות, הריהוט והמכשירים החשמליים לפי הקיים. יש לצרף העתק מפוליסת ביטוח אחרונה.

 

הכנסות פטורות

1. מתנות ואירועים – רשימה של נותני המתנות והשיקים שנתקבלו. יש לפרט מהו האירוע שבמסגרתו ניתנו המתנות.

רשימה מפורטת של סך ההוצאות ל"הפקת" האירוע כגון : תשלום לבעל האולם , צלם וכו' – לצרף מסמכים מאמתים.

2. קבלת כספים באופן חד פעמי או עקבי (הורים , קרובים אחרים , ידידים וכו'), חייב להסתמך על המצאת מסמכים כגון : טופסי הפקדת השיקים או העברה בנקאית.

במידה וקרובי משפחה מסוג ראשון (הורים , אחים וכו') , הלוו לכם כספים יש להמציא את היתרה לפירעון. במידה ונערך הסכם הלוואה, יש להמציא אותו בליווי מסמכים מאמתים.

הערה : על פי הפסיקה האחרונה רשאי פקיד השומה שלא לקבל הסברים על העברות במזומן כשאין ראיה חיצונית מסייעת, אף אם הטענה נתמכת ע"י תצהיר הנערך מטעם מעביר הכספים בפני עו"ד.

3. מסמכים ותיעוד לגבי הכנסות חד פעמיות כגון : זכייה במפעל הפיס , טוטו וכדומה.

 

עסקי

 • רשימת מלאי.
 • רשימת שיקים לגביה שנתקבלו מלקוחות וחייבים אחרים.
 • רשימת שיקים לפירעון שניתנו לספקים וזכאים אחרים.
 • לקוחות חייבים וספקים זכאים.
 • מסמכים נוספים אשר יופקו ממערכת הנהלת החשבונות ע"פ הצורך.

 

לסיכום :

מאחר והזמן להשגת המסמכים הנ"ל היינו קצר ומאידך הקנסות החודשיים על פיגור בהגשת הצהרת הון הנם משמעותיים , חשוב להזדרז ולפנות לכל הגורמים הרלוונטיים לקבלת המסמכים בהקדם האפשרי.

במשרד בן אהרון יהודית וגלעד נשמח לעמוד לרשותכם במתן הסברים נוספים במידה וידרשו.


פיתוח ואכסון    גרסת נייד