התמחות בשוק ההון וניירות ערך
 
 
החזרי מס, ייעוץ מס ועוד - שירות אישי ומקצועי
 
 
שירות וייעוץ לערוצי תקשורת ובידור

תביעות הפרשי שכר ופיצויים

 

מהם הפרשי שכר?

אחד הנושאים שמעסיקים אנשים רבים שעזבו את מקום עבודתם הוא האם מגיע להם הפרשי שכר או פיצויים מהמעביד שלהם. הפרשי שכר הם למעשה כל התשלומים שהמעביד חייב לעובד, בסיום עבודתו. אין הכוונה רק לפיצויי פיטורין, פדיון חופשה או פדיון הודעה מוקדמת, אלא לכסף שהמעביד היה צריך לשלם לעובד במהלך תקופת עבודתו, אך נמנע מכך. יש לציין, שלעתים הפרשי השכר משולמים לעובד עוד במהלך עבודתו, כיוון שלעתים חלים שינויים שונים בשכרו, אשר מתבצעים רק לאחר זמן מה מהרגע שהוחלט עליהם (למשל תשלום רטרואקטיבי לקרן פנסיה).

בין הפרשי השכר הנפוצים, לרוב מדובר באי תשלום של:

  • שכר מינימום, נסיעות, דמי הבראה או אי הפרשת כספים לקרנות פנסיה
  • גילום שוויים לצורך מס בהתאם להסכם העסקה
  • גמול שעות נוספות בסכומים הנדרשים
  • תוספות מקצועיות המגיעות לעובד הנדרשות על פי ההסכם הקיבוצי שחל על המעביד.

 

חלק מהפרשי השכר ניתן לדרוש מן המעביד עד שבע שנים מסיום יחסי עובד-מעביד. ניתן לדרוש גם פיצויי הלנת שכר.

מיסוי הפרשי שכר

כאשר ישנו תשלום הפרשי שכר יש לשלם עליו מס. נשאלת השאלה כיצד הוא מחושב. לשאלה זו קיימות שתי אופציות: חישוב מס תוך ראיית ההפרשים כחלק בלתי נפרד מהשכר של החודש שבו הם שולמו או חישוב כחלק מהשכר בעבור כל אחד מהחודשים שבגינם היה צריך להשלים את הפרשי השכר. מדובר בסוגיה סבוכה, כיוון שגובה המס המחושב עלול להשתנות בכל אחת מהאפשרויות. הסיבה לכך נעוצה בהבדלים בחוקי המיסים של התקופות השונות, ובמיוחד בשינויים בשיעורי המס. נוסף לקריטריונים אלה, יש להתייחס לגובה השכר, למאפיינים אישיים של העובד ולפרמטרים נוספים. לכן, חשוב להיעזר ביועץ מס מוסמך וחשב שכר בכיר.

מהם פיצויים והאם צריך לשלם עליהם מס?

כאשר מפוטרים, מתפטרים או פורשים ממקום העבודה, מגיע לכם פיצויים מהמעביד. על תשלום זה צריכים במקרים מסוימים לשלם מס. עליכם לקבל מהמעביד טופס 161. בטופס זה המעביד מדווח למס הכנסה על ניתוק היחסים ובו הוא מפרט מידע על הסכומים שישולמו או יזקפו לזכותכם. רק כאשר יש בידכם את הטופס הזה, תוכלו להעביר לבעלותכם את מרכיב כספי הפיצויים של קופות הגמל, קרנות הפנסיה ופוליסות ביטוח המנהלים.

פיצויים אחרים שאתם יכולים לקבל מהמעסיק שלכם הם פיצויי הלנת שכר. גם כאן ייתכן ותתקשו להבין מהו בדיוק המס שעליכם לשלם. לכן, כדאי לפנות ליועץ מס.

נשמח לעזור לכם במקרים של תביעות בגין הפרשי שכר ופיצויים מול מעסיקים שונים, ולהעניק לכם שירותי ייעוץ מס וחשבות שכר בעת סיום יחסי עובד-מעביד.

 

נכון לתאריך 01/01/2016 מחלקת חשבות השכר אצלנו עמוסה בפניות ואין באפשרותנו לקבל פניות נוספות בנושא בשלב זה. תודה


פיתוח ואכסון    גרסת נייד